Czy zarządzania projektami można nauczyć się z książek?

Zarządzanie projektami to umiejętność kierowania grupą ludzi, realizowania wielu zadań w jednym czasie, wyboru priorytetów i rozwiązywania konfliktów. Dobry team-leader to osoba, która budzi szacunek i zaufania, a jednocześnie jest w stanie pociągnąć za sobą ludzi. Oczywiście musi być także wyposażone w odpowiednie kompetencje, aby móc uczestniczyć w pracach merytorycznych.

Czy zarządzania projektami można nauczyć się z książek?

Czy zarządzania projektami można nauczyć się z książek?Oczywiście ten proces to pewnego rodzaju zestaw następujących po sobie i logicznie powiązanych kroków. Oznacza to znajomość metodologii, która zawiera takie elementy jak fazy trwania projektu, metody ewaluacji, czy projektowania budżetu. To tak zwane umiejętności twarde, czyli konkretna wiedza, której można się nauczyć. Jednak większość ekspertów od zarządzania podkreśla, że to, co odróżnia wybitnego menadżera od przeciętnego, to umiejętności miękkie, czyli takie, których nie można nauczyć się z książek. Trzeba umieć zarządzać grupą, rozmawiać z ludźmi, udzielać informacji zwrotnej. To trzeba wyćwiczyć w praktyce.Więcej o zarządzaniu projektami i odpowiedź „Czy zarządzania projektami można nauczyć się z książek?” znajdziesz w artykule: http://dybook.com.pl/najlepsze-5-ksiazek-na-temat-zarzadzania-projektami/