Czym dokładnie jest sztuka sakralna?

Sztuka sakralna – sztuka chrześcijańska jest czasami używana również do określania sztuk pięknych i ich kreacji, o ile są one zgodne z chrześcijańskimi ideałami i zasadami.  W tym kontekście sztuka chrześcijańska będzie ujmowana pod kilkoma specjalnymi kategoriami, w których podziały tworzą się niemalże naturalnie:

  • obrazy
  • rzeźba
  • muzyka

Sztuka sakralna wedle encyklopedii

Czym dokładnie jest sztuka sakralna?Mamy tutaj do czynienia z terminem używanym przez historyków – tyczy się on wytworów związanych z tematyką religijną. By jakąkolwiek sztukę można było nazywać sakralną konieczne do spełnienia są dwa podstawowe warunki:

  • tematyka sztuki musi być związana z wyrażaniem prawdy duchowej
  • musi to być zjawisko formalne, a więc takie które wyraża odczucia

Nie bez znaczenia jest również to, by środki wyrażania związane ze sztuką klasyfikowaną jako sakralną miały także duchowe pochodzenie.

Przy tym wszystkim jednak należy podkreśli, iż jeśli chodzi o duchowość to forma nie ma na nią aż tak wielkiego wpływu. Można odzwierciedlić duchowość, ale tak naprawdę jest to zjawisko niezależne  od formy. Jest to jednak o wiele głębsze zagadnienie, a prawdy tutaj przedstawione są zaledwie delikatnym dotknięciem tego jakże głębokiego tematu. Jedno jest pewne – bez względu na wiarę – to coś pięknego.