Czym zajmuje się geodeta?

Geodeta to specjalista, z usług którego nie korzystają wszyscy, ale tylko osoby w konkretnej sytuacji budowlanej. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, geodeta jest wtedy niezbędny w każdym przypadku i nie da się ominąć skorzystania z jego pomocy. Przy współczesnym szybkim tempie rozwoju cywilizacji, rozbudowywaniu miast i ich zagospodarowania przestrzennego, powiększania się sieci dróg oraz prężnej rozbudowie obiektów przemysłowych – jest zawodem bardzo pożądanym i cieszącym się coraz większą popularnością.

Geodeta potrzebny w wielu miejscach

Z usług geodety korzystają nie tylko osoby prywatne, ale także firmy i przedsiębiorstwa oraz administracja publiczna i rządowa. Najprościej rzecz ujmując geodeta jest mierniczym, którego głównym zadaniem jest sporządzanie map i planów geodezyjnych na podstawie własnych pomiarów gruntów. Może być więc zatrudniony nie tylko w firmach geodezyjnych, ale także budowlanych, w przedsiębiorstwach górniczych oraz firmach poszukiwawczych innych surowców. Geodetę spotka się także w każdym urzędzie oraz w niektórych jednostkach administracji rządowej.

Geodeta – wielość zadań

Czym zajmuje się geodeta?Do szczegółowych zadań geodety należy nakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów, które znajdują się na terenie, objętym przez jego pracę. Ponadto musi dbać o aktualizację materiałów geodezyjno-kartograficznych. Zajmuje się także tworzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, dzięki czemu określa wartość nieruchomości oraz reguluje i zmienia jej stan prawny. Geodeta pełni również bardzo ważną rolę w czasie budowy obiektów nadziemnych, naziemnych oraz podziemnych, dokonując pomiaru ich odkształceń czy przemieszczeń a także prowadząc obsługę montażu. Zajmuje się również końcową inwentaryzacją powykonawczą. Dzięki jego pomiarom gruntów i terenów wykonywana jest mapa zasadnicza kraju (podstawowa) oraz inne rodzaje map związane z planowaniem przestrzennym na terenach powiatów, województw czy poszczególnych regionów kraju. Właściwe organy mogą, na podstawie przedstawionych przez geodetę danych, aktualizować strukturę terenową, zajmować się planowaniem zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizować informacje na temat gruntów i przestrzeni.

Więcej o tajnikach pracy i zadaniach geodety dowiesz się ze strony https://www.poznan-geodeta.pl/uslugi-geodezyjne/.