Nagroda Jana Baptysty Quadro

Jan Baptysta Quadro

Giovanni Battista di Quadro, a po polsku – Jan Baptysta Quadro, włoski architekt renesansowy, który zawodowo związał się z Polską, gdzie spędził ponad 40 lat swojego życia. Tę część najbardziej twórczą, poświęconą pracy architekta.  Większość tego okresu spędził w Poznaniu, gdzie oprócz spraw zawodowych trzymały go również prywatne, ożenił się bowiem z poznańską mieszczką. Jego współpraca z radą miasta Poznania rozpoczęła się w 1550 r, kiedy to otrzymał zlecenie na przebudowę po wielkim pożarze ratusza miejskiego. Nie wiadomo, jak magistrat do niego trafił, musiał niewątpliwie być już uznanym budowniczym. Uznaje się, że ratusz w Poznaniu jest jego najbardziej znanym i najlepszym dziełem, chociaż ma on w swoim dorobku wiele innych realizacji, m.in. współpracował przy budowie Zamku Królewskiego w Warszawie czy Katedrze w Płocku. 

Niestety nazwisko architekta i jego dorobek popadł w zapomnienie jeszcze za jego życia. Po wielu latach, w pierwszej połowie XIX wieku opublikowano odnalezione w miejskich archiwach dwa kontrakty obligujące go do pracy na rzecz miasta. Dało to początek zainteresowania historią życia i pracy twórczej włoskiego architekta, zwłaszcza, że Ratusz w Poznaniu został zakwalifikowany do perełek renesansu na ziemiach polskich.

Nagroda im. Jana Baptysty

Na fali zainteresowania osobą Jan Baptysty Quadro, już w czasach nam współczesnych Zarząd Miasta Poznania w 1999 r. ustanowił nagrodę im. tego architekta. Nagroda ma charakter wyłącznie prestiżowy, przyznawana jest ona autorowi lub pracowni, lub grupie pracowni za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w Poznaniu, w roku poprzedzającym. Nagrodzony projekt musi być oryginalny, kształtować przestrzeń i klimat miasta, a jednocześnie doskonale komponować się z otoczeniem. Tryb konkursu jest powszechny, każdy mieszkaniec Poznania oraz każda instytucja może zgłosić swojego kandydata. Zwycięzcę wybiera 9. osobowa  kapituła większością głosów. Nagroda jest tylko jedna, Prezydent Miasta Poznania wręcza zwycięzcy figurkę przedstawiającą postać Jan Baptysty Quadro.